رویا دلنواز - SummerHome

Riad.jpeg

بهترین تصمیمی که من تابحال گرفتم که  هرگز پشیمان نخواهم شد خرید یک آپارتمان از طریق سامرهوم در آلانیا است. همه چیز زیبا وفوق الاده بود. هر بار که من چیزی یا چیز دیگری را می خواهم، سامرهوم همچنان من را نیز راضی نگه میدارد.

من آن را به همه خانواده ها و دوستانم توصیه خواهم کرد.

و من خیلی خوش شانس هستم که این فرصت را از دست ندادم.

متشکرم سامرهوم

تماس با ما

home Çarşı Mah. Damlataş Cad. Ali Nazım Apt. 61/C 07400 Alanya

فرم تماس