سامان نامور - SummerHome

Sami Namro

حرفه ای بودنتان، صداقت و تعهد به کار شما باعث شد تجربه ی کار من با سامر هوم بسیار راحت و دلپذیر باشد.معامله با شما باعث افتخار بود و امیدوارم ارتباطمان در آینده ادامه دار باشد

با تشکر از جناب نادیر اویسال


تماس با ما

home Çarşı Mah. Damlataş Cad. Ali Nazım Apt. 61/C 07400 Alanya

فرم تماس