لیلا زند - SummerHome

lesia.jpg

ملاقات من با ترکیه در سال 2014 دقیقا از املاک و مستغلات سامرهوم شروع شد. و اکنون، 4 سال بعد، می توانم این آژانس را به دوستانم توصیه کنم و مطمئن هستم که مردم از همکاری با این آژانس راضی خواهند شد. من فکر می کنم اصول اساسی سامرهوم - رویکرد شخصی، بشریت و صداقت واقعی . این اصل شهرت شرکت را حفظ می کند و به من اعتماد می دهد، سامرهوم ارزش شهرت آن را دارد. از ابتدا تا انتهای قرارداد مشتری به طور کامل پشتیبانی می شود از بازدید از موسسات دولتی تا سفر به فروشگاه برای خرید مبلمان. و حتی پس از آن، من می دانم که در طول اقامت من در ترکیه می توانم از مشاوره و هر گونه کمک در صورت نیاز، به او بپرسم. اینجا دوستانی پیدا کردیم! و من آرزو می کنم برای همه مشتریان آینده شرکت  املاک و مستغلات سامرهوم !

تماس با ما

home Çarşı Mah. Damlataş Cad. Ali Nazım Apt. 61/C 07400 Alanya

فرم تماس