ترکیه تا سال 2023، 50 میلیون گردشگر را انتظار دارد

turkey-expects-50-million-tourists-by-2023.jpg

به گفته وزیر ملووت سواچوگوگلی، با طرح استراتژی تا سال 2023 گردشگری ترکیه افزایش خواهد یافت

در سال 2016، صنعت گردشگری در ترکیه، ناامیدی در بعضی از جنبه ها با 25 میلیون بازدید کننده، دیده شد، به خصوص صاحبان کسب و کار و کارگران که زندگی خود را با درآمد گردشگری اداره می کنند. پس از آن، سال 2017 روشن تر بود اما ظاهرا برای مقامات و رهبران کافی نبود. آنها احساس نیاز بیشتر را تا 50 میلیون نفر در 5 سال می کنند 

با توجه به برخی کشورها که از ترکیه گردشگران زیادی را دریافت می کنند، نظرات بسیار مثبتی است. برای مثال، چین، روابط بسیار خوبی با ترکیه از نظر سرمایه گذاری و گردشگری دارد. تقاضا برای حضور تعطیلات در ترکیه زیاد است، بنابراین آنها قصد دارند پرواز را افزایش دهند. همسایگان شرقی، کشورهای خاورمیانه . به ویژه مردم عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت معمولا به عنوان توریست به ترکیه می آیند. علاوه بر این، روس ها که رابطه ی ترکیه  دو سال قبل به دلیل بحران به پایان رسیده اند، در حال بازگشت هستند. تعداد روسها در ترکیه به 5 برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است. با توجه به این، انتظار خوبی برای2023 می توان داشت